Privacy beleid

– Wie zijn we?

Ons enige websiteadres dat serieus genomen kan worden is: https://kandiladance.com en alle subpagina’s achter deze URL ook. Veranderde liniks uitgezonderd van ons domein https://kandiladance.com is alleen actief op deze website en dat zal ook zo blijven. Het doel van deze website is om dansers en klanten op de hoogte te houden van aankomende evenementen, lessen en nieuwe danslessen die binnenkort worden aangekondigd of al aangekondigd zijn.

Dit kost veel tijd, dus begrijp alsjeblieft dat het even kan duren voordat je antwoord een antwoord ontvangt. Voor dringende zaken kun je me een bericht sturen via https://kandiladance.com/contact , meestal reageer ik (niet-spam verzoeken) binnen maximaal 3-5 werkdagen. Bedankt voor je begrip.

– Wat gebeurd er met reacties?

Reacties zijn uitgeschakeld op deze website vanwege spam en omdat we geen tijd hebben om elk verzoek te modereren. Er wordt namelijk niets gelogd over reacties op deze website, omdat de instelling Reacties is uitgeschakeld. Dit bespaart veel tijd om me te richten op de beveiliging van deze website, wat erg belangrijk is in deze digitale wereld waarin we in 2024 leven.

– Wat gebeurd er met media? Waar komt het vandaan?

Het uploaden van afbeeldingen naar de database van deze website is standaard uitgeschakeld om de webshop beter te beveiligen. Binnen de code van een afbeelding is het namelijk mogelijk om malware in te sluiten. Omdat ik weet dat dit een mogelijkheid is, leek het me slimmer om het standaard uit te schakelen voor klanten om ELKE afbeelding naar mijn website te uploaden.

 

De enige persoon die iets kan veranderen of uploaden in het algemeen, ben ik, de websitebeheerder

– Hoe zit het met cookies? Welke zijn actief?

Ik probeer het gebruik van externe cookies op deze website te beperken, omdat de gegevens via deze cookies kunnen worden doorgegeven en hoe meer cookies actief zijn, hoe meer gegevens er naar andere websites kunnen lekken. Om deze reden wordt het gebruik van cookies van derden om privacyredenen beperkt.

 

Niemand vindt het leuk als zijn gegevens worden gedeeld met partijen waar hij niets van weet. Een goed voorbeeld hiervan is een irritante mailinglijst waarop je automatisch wordt geabonneerd zonder dat je dat wilt. Dit is iets wat ik niet doe, het is niet omdat je de algemene voorwaarden accepteert dat je mij toestemming geeft om je mailadres toe te voegen aan mijn mailinglijst. Nee, ik vraag altijd expliciet toestemming en alleen de mensen die echt toegevoegd willen worden, worden toegevoegd aan de mailinglijst.

 

Als je begint te surfen op mijn website, wordt je voordat je op een pagina komt gevraagd om cookies te accepteren. Dit betekent echter niet dat ik direct alles zie wat je doet. Alleen met betrekking tot bestellingen kan ik je gegevens opslaan en verwerken, omdat je me daar toestemming voor geeft bij het plaatsen van een bestelling. Dit betekent ook dat ik je gegevens alleen gebruik om je bestelling af te ronden en voor GEEN ENKELE andere doeleinden. Jouw gegevens worden NIET verkocht, NIET gedeeld met andere partijen zonder jouw toestemming. Omdat ik zelf niet van dit concept houd, kies ik ervoor om dit nooit te doen met gegevens die ik verzamel.

 

Wanneer je inlogt, zullen we ook een aantal cookies plaatsen om je inloggegevens en schermkeuzes op te slaan.

– Welke ingesloten inhoud is actief op deze website?

Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op precies dezelfde manier als wanneer de bezoeker de andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking door derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud bijhouden, inclusief het bijhouden van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent ingelogd op die website. Dit geldt niet voor andere inhoud op deze website, ze hebben bijvoorbeeld niets te maken met de bestelzijde van deze webshop. Dit is iets wat zij niet kunnen zien.

 

Diensten die ik zou kunnen gebruiken om mijn inhoud in deze website te embedden:

 

– WordPress (Het platform waarin de website is gebouwd)

– Woocommerce (Het framework dat gebruikt wordt om een webshop van de website te maken)

– PHPMyAdmin (Database opslag)

– Hostinger (Domeinnaam hostingbedrijf)

– Mollie.com (Betalingsprovider)

– Google Analytics (Monitoring uptime)

– Met wie delen wij jouw gegevens?

Als je een wachtwoord-reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset-e-mail. Alleen u kunt dit wachtwoord zien, de ontwikkelaars van deze website hebben geen toestemming om uw wachtwoorden te zien. Een beheerder kan uw wachtwoord niet wijzigen, maar kan u wel een link sturen om uw wachtwoord te wijzigen. Dit is opnieuw een veiligheidsmaatregel om te voorkomen dat ik je gebruikte wachtwoorden ken.

 

Als je je wachtwoord wilt veranderen, kun je altijd een bericht sturen via het contactformulier met daarin je e-mailadres. Dit is dan ook het mailadres dat zal worden gebruikt om je wachtwoord reset link te bezorgen. Van daaruit kunt u uw eigen wachtwoord wijzigen vanuit alleen uw account op deze website/shop.

– Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien van toepassing), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun eigen persoonlijke informatie op elk moment inzien, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Websitebeheerders kunnen deze informatie ook zien en bewerken.

– Welke rechten heb je over uw gegevens?

Als u een account hebt op deze site of opmerkingen hebt achtergelaten, kunt u verzoeken om een geëxporteerd bestand te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben, inclusief alle gegevens die u aan ons hebt verstrekt. U kunt ook verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens wissen. Dit geldt niet voor gegevens die we verplicht moeten bewaren voor administratieve, juridische of beveiligingsdoeleinden.

– Waar worden uw gegevens naar toe gestuurd?

Reacties van bezoekers kunnen worden gecontroleerd door een geautomatiseerde spamdetectieservice. Opmerkingen zijn niet actief maar deze regel staat erin indien in de toekomst ervoor gekozen word wel met opmerkingen te gaan werken.

– Algemene informatie

https://kandiladance.com hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. https://kandiladance.com houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd).

 

Dit betekent dat wij ten minste:

● uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens staan beschreven in deze Privacyverklaring;

● de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

● om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als we die nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

● passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen;

geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

● op de hoogte zijn van uw rechten als betrokkene met betrekking tot uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als https://kandiladance.com zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

E-mailadres: kandiladance@gmail.com

– Waarom word uw persoonlijke informatie verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door kandiladance.com of de volgende doeleinden en rechtsgrondslagen:

● Om u als persoon in staat te stellen bestellingen van kandiladance.com te ontvangen

– Welke gegevens worden exact verwerkt door ons?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doeleinden:

● Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, GSM nr.,…

Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, nationaliteit

Dit enkel met betrekking op het finaliseren van een bestelling die u geplaatst hebt, verder word er met uw data geen inkomsten gegenereerd.

– Wie verwerkt deze gegevens exact?

De gegevens worden verwerkt door:

● kandiladance.com beheerders (alleen ik)

● Af en toe ontwikkelaars, maar ik probeer dit zo beperkt mogelijk te houden.

– Opslag van gegevens (Tijd/Lengte)

Wij kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan die waarmee wij een overeenkomst hebben gesloten. Uiteraard maken wij met deze partijen (verwerkers) de nodige afspraken om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder geven wij de verstrekte gegevens niet door aan derden tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bijvoorbeeld in het kader van een politie- of justitieonderzoek. We kunnen persoonlijke gegevens ook delen met derden als u ons daarvoor toestemming geeft. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU.

– Bewaren van data en veiligheid

kandiladance.com bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt of dan wettelijk verplicht is. kandiladance.com verbindt zich ertoe de gegevens niet langer dan 10 jaar te bewaren.

– Beveiligen van persoonlijke gegevens

Alle passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

●  Alle personen die namens kandiladance.com van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

●  Wij hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

●  We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen in geval van fysieke of technische incidenten;

● We testen en evalueren onze maatregelen regelmatig;

● Onze ontwikkelaars en beheerders zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

– Uw gegevens, uw rechten!

U heeft recht op inzage, afschrift, aanpassing of verwijdering van de door ons ontvangen persoonsgegevens. U kunt contact met ons opnemen via bovenstaand adres. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of door een van onze verwerkers. U hebt ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of namens u rechtstreeks aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te identificeren voordat wij aan voornoemde verzoeken kunnen voldoen.

– Wijzigingen van het privacy beleid

kandiladance.com kan te allen tijde de privacyverklaring wijzigen naar aanleiding van wijzigingen in haar diensten of toepasselijke regelgeving. De gewijzigde voorwaarden worden dan gepubliceerd op deze pagina van de website en zijn van toepassing vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn. Het wordt daarom sterk aangeraden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen.

De laatste wijziging vond plaats op 11 juli 2024 om 17:24:39.

Houd er rekening mee dat deze privacyverklaring nog steeds wordt herzien en in de komende dagen volledig zal worden afgerond.

– Cookie beleid

Cookies die actief zijn op deze website om de stabiliteit te handhaven en de online activiteit te verbeteren:

Deze cookies volgen uw gedrag voor analytische doeleinden.

 

Google lettertypen

Google Analytics met geanonimiseerd IP

Google Analytics 4

Contactformulier